Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

4415 4e10
crystalline
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaillumination illumination
crystalline
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaillumination illumination

March 09 2017

crystalline
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamayamar mayamar
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viamayamar mayamar
crystalline
0072 8927 500

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamayamar mayamar

March 06 2017

crystalline
crystalline

February 27 2017

2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viamayamar mayamar
crystalline
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamayamar mayamar
crystalline
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
crystalline
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viamayamar mayamar
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viamayamar mayamar
crystalline
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
crystalline
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabananowan bananowan

February 22 2017

crystalline

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaillumination illumination
crystalline
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaumierajstad umierajstad

February 15 2017

crystalline
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viaumierajstad umierajstad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl