Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

crystalline
1151 255a
Reposted fromcalifornia-love california-love viamayamar mayamar
crystalline
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
crystalline
Czyś zauważył – zastanowiła się Ania – że gdy ktoś powiada, iż "uważa za swój obowiązek donieść ci" o czymś to musisz przygotować się na przykrą wiadomość? Dlaczego ludzie nigdy nie "uważają za swój obowiązek donieść ci" miłych wieści zasłyszanych o tobie?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachjasminu zapachjasminu
crystalline

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viazapachjasminu zapachjasminu

April 11 2017

crystalline
8143 8050 500
Reposted fromlouse louse viaumierajstad umierajstad
crystalline
0786 593a
Reposted frompesy pesy viaumierajstad umierajstad
crystalline
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaumierajstad umierajstad
crystalline
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar

April 09 2017

crystalline
0082 d8b6
Reposted fromSzczurek Szczurek viamayamar mayamar
crystalline
0478 05ad 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viamayamar mayamar
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viaillumination illumination
crystalline
Odkąd się poznaliśmy, czuję lekkość w moich krokach.
— vance joy "fire and the flood"
crystalline
crystalline
8909 99dd
Reposted fromsarazation sarazation viaillumination illumination
crystalline
9824 4af7
Reposted fromlaters laters viaillumination illumination
crystalline
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viamayamar mayamar
crystalline
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viamayamar mayamar
crystalline


Reposted fromskrzacik skrzacik viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl